Du er endnu ikke logget ind

Tro og love

I forbindelse med rapportering til Dansk Retursystem A/S er I forpligtet til at sikre følgende:

  • Jeres rapportering skal være baseret på jeres forpligtelser til at føre regnskab med salg og retur af emballager. I kan i pantbekendtgørelsen læse mere om hvilke krav, der stilles til jeres regnskab jf. § 41.
  • Jeres rapportering skal ske på vegne af ansvarlig ledelse, jf. 45, stk. 1.
    Med tro- og loveerklæringen indestår I for, at ovenstående er overholdt, og at jeres rapporteringer er korrekte.
    Jeres rapportering skal sikre, at der opkræves korrekt pant og gebyr og udbetales korrekt håndteringsgodtgørelse til butikker. Forkert rapportering kan medføre tab i pant- og retursystemet. Det er strafbart at afgive ukorrekte eller vildledende oplysninger.